Yüzeydeki bozuklukları gidermek amacıyla gerekli yerlere uygulanan macunlama işlemi astardan önce yapılır.