Uygulanan astarın yüzeyde oluşturduğu pürüzü almak ve daha sonra atılacak olan asıl boyanın yüzeye daha sağlıklı tutunmasını sağlamak için zımpara atılır.